11 Geri Ödemesiz Devlet Desteği

İş kurmak, bunu işletebilmek, büyütebilmek ve sürdürebilmek için işinize yarayacak bilmeniz gereken 11 Devlet Desteği


KOSGEB Tanıtım FilmiSıfır Faizli Kredi Desteği'ne Başvuru Nasıl Yapılır?1. Genel Destek


Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanabilmesi için, ve büyümelerine yardımcı olmak için veriliyor.

Bu destek programıyla,

Yurt içi fuar için 45.000 TL'ye
Yurt dışı tanıtım, iş gezisi, eşleştirme için 75.000 TL'ye
Eleman istihdamı için 50.000 TL'ye
Danışmanlık için 22.500 TL'ye
Eğitim için 20.000 TL'ye
Lojistik için 40.000 TL'ye kadar,
ve daha pek çok çeşitli giderler için %50 ila %70 oranında geri ödemesiz destek alabiliyorsunuz.

 

2. Yeni Girişimci Desteği


Ücretsiz olarak verilen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi"ni aldıktan sonra, yeni kuracağınız girişiminiz için

işletmenin kuruluşu
makine, teçhizat, donanım, yazılım
işletme giderleri için 50.000 TL'ye kadar geri ödemesiz destek alabilirsiniz.

 


3. Ar-Ge ve İnovasyon Desteği


Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarınız için

%100 geri ödemesiz, 20.000 TL'ye kadar başlangıç sermayesi desteği
%75 geri ödemesiz, 150.000 TL'ye kadar makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım giderleri desteği
%75 geri ödemesiz, 150.000 TL'ye kadar personel desteği
%75 geri ödemesiz, 100.000 TL'ye kadar proje geliştirme desteği
alabiliyorsunuz.


4. Endüstriyel Uygulama Desteği


Bu desteğin kapsamı; yeni bir ürünün üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, buna dair projeler geliştirilmesi gibi konuları içeriyor.

İzleme sürecinin ardından, oluşacak giderlere göre destek sağlanıyor.

 


5. Tematik Proje Desteği


Çağrı esaslı bu destekte, istenen projenin bir teması bulunur ve siz de bu temaya uygun olarak sunacağınız proje için

Personel net ücretleri ve seyahat giderleri,
Yeni Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri,
Sarf malzemesi giderleri,
Hizmet alım giderleri,
Genel idari giderler
gibi harcamalarınıza, bedeli Proje Teklif Çağrısı'nda belirtilecek oranda geri ödemesiz destek alabilirsiniz.
6. KOBİ Gelişim Desteği


Yine dönem dönem yapılan "Proje Çağrıları"na istinaden hazırlayıp sunacağınız projeler için, 300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz destek alabilirsiniz.


7. KOBİ Proje Desteği


İşletmenizin üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacağı projeler için 150.000 TL'ye kadar, %50 ya da %60'ı geri ödemesiz olmak üzere destek alabilirsiniz.


8. Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Desteği


Teknoloji tabanlı bir KOBİ düşünüyorsanız eğer, üreteceğiniz ürünü

yurt içinde tanıtıp pazarlamak için 50.000 TL'ye,
yurt dışında tanıtıp pazarlamak için 100.000 TL'ye kadar geri ödemesiz destek alabiliyorsunuz.


9. İşbirliği - Güçbirliği Desteği


En az 5 şirket olması şartı ile, başka şirketlerle bir araya gelerek ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular için,

300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz
700.000 TL'ye kadar geri ödemeli destek alabilirsiniz.
10. İşletmeleri Hızlandırma Desteği


Kuluçka merkezinde faaliyete başlamış işletmelerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, işletmelerinin daha da gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, %80'i geri ödemesiz olmak üzere, 60.000 ABD dolarına kadar destek veriliyor.

 

11. Laboratuvar Desteği


KOSGEB'in kendi müdürlükleri bünyesinde, 9 ilde toplam 12 laboratuvarı bulunuyor.

Bu laboratuvarların kullanımı ücretsiz değil; ancak nispeten uygun fiyatlı olarak analiz, test ve deneyler yaptırabilmeniz yine de mümkün; ayrıca yukarıdaki uygun bir kalemin içerisine ilave edebilirsiniz.

BİRŞEYLER YAZIN: